Bemutatkozás/Vorstellung

Nagyesztergár

Nagyesztergár a Bakonyban, Veszprém megyében, Zirctől 3 km távolságban fekszik. Veszprém megyében mintegy 21000 magyarországi német él, képviselteti magát. Nagyesztergárnak 1240 lakosa van, ebből mintegy 350 német nemzetiségű, akik a mai napig megőrizték nyelvjárásukat, amit a mai napig beszélnek és ápolják hagyományaikat. A fiatalok is szívesen kapcsolódnak a programokhoz és számuk évről évre nő.

Sajnos arról, hogy Ányos Ferenc milyen módon, és honnan hozatott telepeseket, nem maradt fenn irat. Annyit tudunk, hogy Esztergár, akárcsak a környező bakonyi falvak, Dél-Németországból települtek be. A lakosok a dunai bajor nyelvjárásra épülő archaikus vonásokat őrző keverék nyelvjárást beszélnek, amely már az új hazában alakult ki.

Az első telepes Miller Mátyás volt, aki 1748-ban Szent Iván hónap /június/ táján érkezett meg Esztergárra. A többi bevándorló 1748-1751 között érkezett, ugyanis 1751. január 1-én kötötték meg a jobbágyok és Ányos Ferenc a contractus /szerződést/, amely a birtok úrbéri viszonyait szabályozta.

esztergar1

 

Német Klub 1995

1995-ben alapítottunk egy német Klubot. Nemsokára rá /1996-ban/ bejegyezték a Nemzetiségi Kört, mint egyesületet. Az egyesületnek több, mint 70 tagja van és színes, mozgalmas és rendszeres egyesületi életet vezettünk és a tagoknak, egyedülálló, aktív egyesületi elfoglaltságot, különböző programokat kínálunk. Célul tűztük ki maguknak, hogy a magyarországi németek kultúráját, szokásait ápoljuk, szélesítsük, a német nyelvet és kultúrát megismertessük, a német – nyelvet beszélő országokat és az embereket közelebb hozzuk a mindennapjainkba.

esztergar2

Német Kisebbségi Önkormányzat

1998-ban választottunk először Német kisebbségi Önkormányzatot, így ezzel a németség képviselete politikailag is biztosítottá vált. Azóta a következő személyek dolgoz1ak a német önkormányzatban :

1998

Murai Józsefné Mária
Horák Imréné Anna
Hofferné Hanich Erika
Molnár István
Bachstetter István
Ringhoffer József

2002

Murai Józsefné Mária
Hofferné Hanich Erika
Molnár István

2006

Murai Józsefné
Jelencsics József
Hofferné Hanich Erika
Varga Jánosné
Molnár István

2010

Molnár Istvánné
Mátyás Imréné
Varga Jánosné
Csaba Mihály

2014

Bakos György István
Fillér József
Hunyadváriné Ringhoffer Anita


Vorstellung


Nagyesztergár liegt im Bakonyer Wald, im Komitat Wesprim, in Umgebung Zirc, 3Km entfernt. Im Komitat Wesprim vertreten sich die Ungarndeutschen mit etwa 21000 Mitbürgern.

Das Dorf Nagyesztergár hat 1240 Einwohner, davon sind etwa 350 Ungarndeutsche, die bis heute ihre Mundart  bewahrt haben, die bis den heutigen Tag sprechen die  Mundart und pflegen ihre Traditionen.  Die jungen Leute kommen  sehr gern und ihre Anzahl wächst von Jahr zu Jahr.

Leider gibt es darüber, auf welche Art und woher Ferenc Ányos Siedler holte, keine Schriften mehr. Wir wissen soviel, dass in Esztergár, so wie auch in den umliegenden Dörfern im Bakony, Menschen aus Süddeutschland angesiedelt wurden.Die Einwohner sprechen den, donau-bayrischen Dialekt aufbauenden, Fühzeitliche Züge bewahrenden Mischdialekt, welcher schon in der neuen Heimat entstand.

Der erste Siedler war Mátyás Miller, der ungefähr im Monat Juni 1748 in Esztergár ankam.Die anderen Einwanderer kamen zwischen 1748-1751, am 1. Januar 1751 schlossen nämlich die Fronbauern und Ferenc Ányos einen Vertrag, der die Urbarialverhältnisse des Besitzes regelte.

Deutschklub 1995

Im Jahre 1995 gründeten wir einen Deutschklub. Bald darauf wurde der Nationalitätenkreis als Verein eingetragen  /1996 /.

Der Verein hat mehr als 70 Mitgliedern und führt ein buntes, reges und regelmäßiges Vereinsleben und bietet den Mitgliedern einzig aktive Vereinstätigkeit, verschiedene Programme zur Entfaltung an. Sie haben ihnen zum Ziel gesetzt, die ungarndeutsche Kultur und traditionen zu pflegen und verbreiten, die deutsche Sprache und Kultur kennen lernen lassen, die deutschsprachigen Länder und Leute in die Nähe zu bringen.

Minderheitenselbstverwaltung /MSV/

Im Jahre 1998 wählten wir zuerst die MSV, somit ist die Vertretung der Deutschen auch politisch gesichert.

Seit dem arbeiten:
Maria Murai
Anna Horák
Erika Hoffer Hanich
István Molnár
István Bachstetter
Josef Ringhoffer um unsere Ziele zu verwirklichen

2002

Murai Józsefné Mária
Hofferné Hanich Erika
Molnár István

2006

Murai Józsefné
Jelencsics József
Hofferné Hanich Erika
Varga Jánosné
Molnár István

2010

Molnár Istvánné
Mátyás Imréné
Varga Jánosné
Csaba Mihály

2014

Bakos György István
Fillér József
Hunyadváriné Ringhoffer Anita