Kiadványaink/Unsere Publikationen

Kiadó: Német Kisebbségi Önkormányzat

– 2001 Irányi László: Nagyesztergár a XVIII. században

image002

Esztergár újratelepítése
Az esztergári birtok határai
„Ha per, úgymond hadd legyen per…”
Az Ányos-család élete
A jobbágyok élete
Esztergár kulturális viszonyai


– 2002 Irányi László: Nagyesztergár a XIX. században

image002Nagyesztergár a XIX. század első felében

A földesurak: az Ányos család
Az úrbéli viszonyok alakulása
A paraszti társadalom
Esztergár művelődése 1848 után

A község 1848-1849-ben

A község neoabszolutizmus korában (1849-1867)
Önkormányzat, gazdálkodás, társadalom a kiegyezés korában (1867-1914)
Az Ányos család elszegényedése
A község kulturális viszonyai


– 2003 Irányi László: Nagyesztergár a XX. században

image002

Nagyesztergár az első világháború és forradalmak időszakában
A község a Horthy-korban
Nagyesztergár a második világháború viharában
Földosztás és kitelepítés (1945-1949)
Nagyesztergár a Rákosi-korszakban (1950-1956)
Az 1956-os forradalom Nagyesztergáron
Az önálló Nagyesztergár a Kádár-korszakban (1957-1973)
Zirc árnyékában (1973-1992)
A rendszerváltás után


– 2004 Márkusné Vörös Hajnalka- Irányi László: Nagyesztergár a XVIII századig

image001

A kutatás nehézségei és forrásai
Esztergár falu kialakulása és a Csákok birtoklása
Az Ányos és velük rokon családok birtoklása a falu pusztulásáig
Mindennapi élet a középkori Esztergáron
Az esztergári puszta a XVIII. században
Nagyesztergár településnéprajza, hagyományos gazdálkodása


– 2005 Márkusné Vörös Hajnalka: Nagyesztergár társadalomnéprajza

image001A hagyományos társadalom, népesség összetétele, jellemzői

A népességszám alakulása, népmozgalom
A társadalom szintjei, foglalkozási csoportok
Vallási összetétel, hitélet, vallásosság

Kapcsolatok rendszere

Házassági kapcsolatok
Családszerkezet, családon belüli munkamegosztás, családi élet
Rokonság, rokoni kapcsolatok, komaság
S
zomszédság
É
letkori kapcsolatok, csoportok
Munkakapcsolatok, társaságban végzett munkák
A faluközösség árucsere- és munkakapcsolatai

Erkölcs, értékrend


– 2006 Wunderlieder von Grossestergaj


Unsere Publikationen


– Im Jahr 2001 László Irányi: Grossestergaj im XVIII. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis
Neubesiedlung von Esztergár
Die Grenzen des Gutes von Esztergár
„Wenn schon Klage, dann soll es ein Prozess sein…”
Das Leben der Familie Ányos
Das Leben der Fronbauern
Die kulturellen Verhältnisse von Esztergár

– Im Jahr 2002 László Irányi:Grossestergaj im XIX. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis
Grossestergaj in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts

Die Gutsherren: Die Familie Ányos
Die Entstehung der Fronverhältniss
Die Bauerngesellschaft
Die Bildung in Estergaj vor 1848

Die Gemeinde in den Jahren 1848-1849

Das Dorf auf dem Weg zum…

Die Gemeinde in der Zeit des Neoabsolutismus von 1849-1867
Die Selbstverwaltung, die Wirtschaft, die Gesellschaft in der Zeit des Ausgleiches (1867-1914)
Die Verarmung der Familie Ányos
Die kulturellen Verhältnisse der Gemeinde

– Im Jahr 2003 László Irányi:Grossestergaj im XX. Jahrhundert

Inhaltsverzeichnis

Nagyesztergár in der Zeit des ersten Weltkriegs und der Revolutionen
Das Dorf in der Horthy-Zeit
Nagyesztergár in dem Sturm des zweiten Weltkriegs
Feldverteilung und Aussiedlung
Nagyesztergár in der Rákosi-Zeit (1950-1956)
Die Revolution 1956 in Nagyesztergár
Das selbständige Nagyesztergár in dem Kádársystem (1957-1973)
Im Schatten von Zirc (1973-1992)
Nach der Systemveränderung (von 1993 bis heute)

– Im Jahr 2004 Hajnalka MárkusVörös – László Irányi: Grossestergaj bis das XVIII Jahrhundert
– Im Jahr 2005 Hajnalka MárkusVörös:
Die Gesellschaftliche Ethnographie von Grossestergaj

Inhaltsverzeichnis

Die traditionelle Gesellschaft, Zusammensetzung und Kennzeichen der Bevölkerung

Gestaltung der Bevölkerungszahl, Populationsbewegung
Die Schichte der Gesellschaft, die Berufsarten
Religiöse Zusammensetzung, Religion, Glauben

Kontaktsystem in dem Dorf

Eheliche Verbindungen
Familienstruktur, Arbeitsteilung in der Familie und familienleben
Verwandtschaft, Beziehungen in der Verwandtenschaft, Gevatterschaft
Nachbarschaft
Altersgruppen und Beziehungen unter denen
Die Arbeitsbeziehungen
Die Beziehungen der Gemeinde Warenaustausch unter den Dörfern und die      Arbeitbeziehungen

Moral und Wertsystem

– Im Jahr 2006 Wunderlieder von Grossestergaj