Nemzetiségi Óvodánk/Kindergarten

Az Óvodánk 1982. augusztus 16-án nyitotta meg kapuit a kisgyermekek számára.
1997-ben, Hoffer Ildikó keramikus művész készítette az Óvodának 15. évfordulójához a kint látható szép, kültéri domborművet.

image310-300x253
1995-ben alapított Hofferné Hanich Erika egy német Klubot és nemsokára rá /1996-ban bejegyezték a Nemzetiségi Kört, mint Egyesület. Az Egyesületünk kezdeményezésére 1996-ban bevezettük a nemzetiségi nevelést a helyi óvodában.
1998-ban választottunk először Német Kisebbségi Önkormányzatot, így az óvoda nevelési és képzési programját 2000-ben fogadta el a Kisebbségi Önkormányzat.
E-miatt 2000-ben új nevet vettek fel Fészek Óvoda – Zweischprachige Nationalitäten Kindergarten.
Csak sajnos nem volt lehetőségünk hogy az új névtáblát elhelyezzünk, pedig már 12 év elmúlt azóta.
Mivel a Német Nemzetiségi Kör Egyesület megnyert egy Leader–Pályázatot, úgy volt lehetőségünk arra, hogy ezt most pótolni tudtunk.
Hoffer Ildikó keramikus művészt, készítse el az új névtáblát.
2012. május 03-án volt a hivatalos átadást, amelyet Molnár Istvánné Egyesületi elnöke nyitotta meg.
Büszkék vagyunk a nemzetiségi óvodánkra, ahol egy gyermektánccsoport működik, ahol gyermekeink megismerkednek hagyományainkkal, játszanak és táncolnak.

Óvodánkban 1996 óta folyik német nemzetiségi nevelés.

Jelenleg mindkét csoportban 1-1 fő végzi e tevékenységet, akik 2001-ben szerezték meg nemzetiségi diplomájukat a bajai Eötvös József Főiskolán.

A nemzetiségi nevelés célja:

A német nyelv, mint idegen nyelv megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel.

A nemzetiségi nevelés feladatai:

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően:

– játékos és utánzáson alapuló nyelvelsajátítás, nyelvi tapasztalatok biztosítása
– a nyelv átélése érzékszerveink által (látás, hallás, tapintás) természetes szituációkban, változatos tevékenységekben
– nyelvi légkör megteremtése
– a nemzetiségi tartalom biztosítása tárgyi feltételekkel, eszközökkel (bútorok, népviseleti ruhák, képek, fotók, régi tárgyak, eszközök)

A nemzetiségi nevelés tartalma mindennapjainkban:

– német nyelvi játékok
– német versek, mondókák
– német dalok, zenei képességfejlesztő játékok
– mesék német nyelven
– nemzetiségi gyerektáncok
– tradíciók, néphagyományok, népszokások ápolása
– helyi gyűjtések felkutatása, megismerése, átadása
– nemzetiségi ünnepek pl. Márton-nap


Fészek Német Nemzetiségi Óvoda (Zweisprachige Nationalitäten Kindergarten)

Cím: 8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 43.
Tel: 88/419-836

Vezető óvónő:
Jelencsik Istvánné

 

 


Kindergarten


Nur kurz von unserem Kindergarten.

Unser Kindergarten, machte seine Pforten  am 16. August im Jahre 1982 für die kleinen Kinder auf.
Im Jahr 1997, fertigte Ildiko Hoffer, für das 15. Jubiläum, das drausen zu sehenden schöne Relief.
Im Jahr 1995 hat Frau Erika Hanich Hoffer einen Deutsch Klub gegründet, nicht viel später wurde dieser Klub als Nationalitäten Kreis Verein registriert. Durch die Anregung unseres Kreises, wurde im Jahr 1996 die ethnische Erziehung in unseren Kindergarten eingeführt.
Im Jahr 1998 wurde zum ersten mal die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung gewählt, deswegen wurde das Erziehungs und das Ausbildungs Program im Jahre 2000 von der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung angenommen.
Daher hat der Kindergarten im Jahr 2000 einen neuen Namen bekommen. – Fészek Óvoda – Zweischprachige Nationalitäten Kindergarten.
Ich denke das es wichtig ist das unsere Kinder schon von klein auf an das Deutsch lernen. Durch Spiel und Tanz, weil sie so die Sprache leichter erlernen können.
Aber leider hatten wir bis her noch keine Möglichkeit das Namenschield zu finanzieren, trozt das schon 12 Jahre vergangen sind.
Da der Deutsche Nationalitäten Kreis Verein eine Líder – Ausschreibung gewonnen hat, wurde uns jetzt die Möglichkeit gegeben, dies nachzuholen.
Der Deutsche Nationalitäten Kreis beauftragte Ildiko Hoffer keramikerin uns das Namenschield anzufertigen. Welches wir jetzt enthüllen und einweihen. Vohrer sehen wir uns noch das Program von den Kindern an, welches sie für uns vorbereitet haben.
Wir sind stolz auf unseren Nationalitäten Kindergarten, wo auch eine Kindertanzgruppe ist, wo die Kinder unsere Traditionen kennen lernen durch spielen und tanzen.

Im Jahr1996 wurde die etnische Erziehung eingeführt.

Derzeit haben wir zwei Gruppen mit je eine Kindergärterin die eine Qualifikation für ethnische Erziehung haben, Beide haben diese Qualifikation, im Jahr 2001 an der Eötvös József Universität in
Baja erworben.
Ziel der Ausbildung für nationale Minderheiten:
Die deutsche Sprache als Fremdsprache, Bewusst den Kindern Bezubringen und sie zu schätzen.

Die Aufgaben der Erziehung für nationalitäten Minderheiten.

In Übereinstimmung mit den Besonderheiten des Alters der Kinder

– Spracherwerb durch Spiel, Sprache basierend auf Nachahmung und Erfahrung sicherzustellen
– die Sprache/ der Sinnesorgan (hören, sehen, fühlen) durch natürlichen Situationen und abwechslungsreiche Tätigkeiten
– die Schaffung einer Atmosphäre, der Sprache
– den Inhalt der Nationalität zu besitzen und die notwendigen Dinge wie, (Möbel, Kleidung, Bilder, Népviseleti, Fotos, alte Objekte, Werkzeuge) zu gewährleisten.

Der Inhalt unseres täglichen Lebens: Natinalitäten Bildung

– Deutschsprachige Spiele
– Deutsche Volkslieder sowie Deutsche Märchenerzählung
– ethnische Kinder Volkstänze
– Suche nach lokalen Sammlungen und die Erkäntnisse der Sammlung weitergeben
– nationale Feiertage wie Martins-Tag